PROJEKTAS


 

„Mes nekonkurencingi, neturime sąlygų stipriai vietinės muzikos rinkai, lietuvių auditorija reikalauja tik lengvai virškinamo „formato“, o užsienio publikai mes apskritai neįdomūs“ – dažnai girdime vadybininkų, renginių organizatorių, leidėjų ir radijo programų direktorių kalbose. Toks neambicingas jų požiūris lėmė tai, kad didžiausias dėmesys gana ilgą laiką buvo skiriamas ne toliaregiškoms inovacijoms, o trumpalaikių problemų sprendimui ir status quo palaikymui. Įdomi muzika turėjo laukti savo valandos, pasislėpti pogrindyje arba ieškoti savo klausytojo užsienyje. Mes, jaunieji muzikos fanai, organizuojame jaunimo mainus „Tėvo gitara“, kad šis nepilnavertiškumo kompleksas vis dažniau užleistų vietą sveikai savimeilei, išradingumui ir pasiryžimui rizikuoti. Projektu siekiame įrodyti, kad seni lietuviški gabalai gali būti nemirtingi ir konkuruoti su visame pasaulyje žinomais šlageriais. Norime kiekvienam jaunuoliui atskleisti skirtingų kultūrų muzikos grožį bei unikalumą. Gegužės 29 - birželio 7dienomis 42 jaunuolių iš Italijos (dvi grupės), Lenkijos, Latvijos, Portugalijos, Turkijos ir Lietuvos susitiks Rokiškyje ir kartu pamėgins pakeisti nusistovėjusias pažiūras. Projekto dalyviai, organizuodami finalinį renginį, tobulins savo organizacinius sugebėjimus, semsis žinių iš lektorių, bendraudami kartu mokysis vieni iš kitų, tobulindami savo anglų kalbos žinias, komunikabilumą, muzikalumą ir pagrindines moralines vertybes. Visa tai jie pasieks pasitelkiant neformalųjį ugdymą. Projektas yra pagrįstas tarpkultūrinio mokymosi procesu, skatinančiu kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą ir iniciatyvą. Mes tikimės, kad projekto pabaigoje kiekvienas jo dalyvis galės drąsiai pasakyti: „ kiekvienos tautos muzika yra jos lobis“. “We are not competitive, we don’t have any conditions for the strong local music market, and people in Lithuania want only easy “digestible” music style. In general we are not interesting to any foreign country.” – We often hearing it from the managers, events organizers, publishers and from radio directors. Unambitious opinions like this caused that the biggest attention was concentrated not into farsightedness innovations, but into solving short term problems and for the keeping of a status quo. Really interesting music should wait for the happy hour, hide into underground or search for the listeners in other countries. We young music fanatics, organizing the youth exchange “Fathers guitar” because we want that this complex of inadequacy will give place to sane narcissism, creativeness. By the help of this project we want to prove that old well known Lithuanian songs may be immortal and compete with well known world’s songs. We want to show for youth how beauty and unique is music from different countries and cultures. From the May 29th till the 7th of June 42 young people from Italy (2 groups), Poland, Latvia, Portugal, Turkey and Lithuania will meet in Rokiškis and together will try to change these old creeds. While organizing the final event all participants will improve their organizational skills, will get inspiration from the trainers and teach one each other. Also they improve their skills in English, communicative, musicianship and also their main moral valuables. All these things will be achieved by using a non-formal education. We hope that all participants of the project at the end of the project will say that: “national music is the country’s treasure”
.

 
  

Rėmėjai


Copyright 2009 © Tėvo gitara. Jaunųjų Lyderių Klubas.